Vi har fortfarande platser kvar

Känner du, efter den preliminära antagningen, att ditt val inte blivit rätt har du möjlighet att göra omvalInnan du gör ett omval bör du prata med vår studie- och yrkesvägledare Mona Hallström. Kontakta Mona på mona.hallstrom@nbgkalmar.se eller 0766-41 58 27.

Sök hit