Vi har bytt namn

Hösten 2013 flyttade Helgesbogymnasiet från Ålem till Ingelstorpgymnasiet bland annat för att öka möjligheterna till samarbete mellan skolorna.

Sedan flytten från Helgesbo har båda skolorna alltså bedrivit sin skolverksamhet på Ingelstorpgymnasiet, men haft kvar sina gamla namn. Detta har skapat förvirring eftersom anläggningen i Helgesbo under 2015 har använts som asylboende. Ytterligare en aspekt har varit likheten med Ingelstorpgymnasiets systerskola Ingelstadgymnasiet som har sin verksamhet utanför Växjö.

Därför lanserar vi nu det nya gemensamma namnet Naturbruksgymnasiet Kalmar för de gymnasieskolor som tidigare hette Ingelstorpgymnasiet och Helgesbogymnasiet.