Vill du bli skogsvårdare?

Skogsvårdare är det inte gott om och näringen skriker efter fler. Är du en av dem som är sugen på att jobba ute i naturen?

Arbetet är rörligt och sker utomhus i alla väder.
I kursen lär du dig bla plantering av ny skog och röjning av ungskog. Till viss del kommer du även arbeta med motormanuell avverkning – ofta som ett komplement till arbete med röjning.

Utbildningen är kostnadsfri och börjar 23 oktober 2017.
De enda förkunskaperna som krävs är Svenska/Svenska som andraspråk motsvarande åk 9.
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN (ansökan sker via www.csn.se ).

Ansökan sker via www.kalmar.se/kunskapsnavet  efter kontakt med vägledare vid Kunskapsnavet.

För mer info se Kunskapsnavet_kurs  samt Skogsvårdare, KNSKOGSVÅR .