Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg söker du hos CSN.
Hur mycket du får beror på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och skolan.

Inackorderingstillägg kan du få för din faktiska studietid, alltså den tid då du läser på skolan.

Läs mer och ansök hos CSN.