Information till blivande elever

Varmt välkommen till oss!

Måndagen den 20 augusti träffas vi i skolans gymnastiksal 12.30 för upprop och kortare information!

Gymnastiksalen finns i huvudbyggnaden!

För elever som ska bo på internatet finns internatsföreståndare på plats i huvudbyggnaden från 08.30 och delar ut nycklar.

För mer information och kontaktuppgifter se “Informationsblad till blivande Naturbruksgymnasiet Kalmars elever” via länkarna nedan.

För dig som önskar ta med husdjur till skolan finns regler och ansökan nedan. Viktigt att dessa lämnas in så snart möjligt för att “rätt” internatboende.

Svarsformulär angående boende, kost och hälsa
Boendeavtal_2018,regler och priser
Ansökan djur på internat 2017-2018
Regler för djur på internat 2017-2018
Frånvarorapport kostreducering 2017-2018