Körkortsstipendium

Vad innebär körkortsstipendiet?

I körkortsstipendiet ingår följande:

 • 10 st körlektioner
 • Teoriutbildning
 • Riskutbildning 1 & 2

 

Vem kan söka stipendiet?

Samtliga elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka stipendiet:

 • Behörig till nationellt program
 • Inskriven på nationellt program
 • I årskurs 2 vara i fas med samtliga kurser enligt studieplanen
 • Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro
 • Ej ha brutit mot skolans ordningsregler eller internatets boenderegler

 

När kan man få stipendiet?

Stipendiet söks i åk 2. Rektor på respektive skola avgör när under året stipendiet beviljas och kan tillämpas.

 

Det finstilta:

 • Stipendiet innebär att beviljad elev har rätt till de delar av körkortsutbildningen som listats ovan.
 • Stipendiet gäller B-körkort.
 • Villkoren för stipendiet gäller även efter beviljat stipendium, vilket innebär att rätten till körkortsutbildning kan upphöra om eleven under körkortsutbildningens gång inte följer villkoren.
 • Det Körkortsutbildningen sker i regi av den trafikskola som Hushållningssällskapet anger och under de förutsättningar som anges av respektive rektor vid beviljande av stipendium. Körkortsstipendium kan inte bytas mot kontanter eller andra förmåner.
 • Beslut angående stipendium kan ej överklagas.

 

Eleven står själv för övriga kostnader såsom uppkörning samt teoriprov.