Ledighetsansökan

6 kap. 3 §
Rektorn eller den rektorn bestämmer får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter.

Rektorn får vidare i mindre omfattning befria en elev från undervisning vissa undervisningspass eller från annat skolarbete.

/Ur Skollagen

Ledighetsansökan-elev

 

itorp_hbo_ledighetsansokan