Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler elever som är under 18 år.

Elev över 18 år sjukanmäler sig själv.

Sjukanmälan kan lämnas kl. 07.45-08.30 på följande sätt:

Telefon: 0480-36 48 00
E-post: info@nbgkalmar.se (dygnet runt)

Till din mentor  (förnamn.efternamn@ingelstorp.nu)

Uppge namn och klass.

Sjukanmälan ska göras varje dag under sjukperioden, om det inte redan första dagen
står klart hur länge sjukskrivningen varar.

Om en elev blir sjuk under skoldagen:
Eleven ska kontakta mentorn.

För omyndiga elever gäller:
Frånvaron registreras endast som giltig om elevens vårdnadshavare har ringt till expeditionen
inom loppet av ett dygn och bekräftat sjukfrånvaron.

För elever som bor på internatet:
Elev som bor på internatet ska åka hem senast dag 2 vid sjukdom (vid möjligaste mån ska eleven dock åka hem samma dag).

 

sjuktermometer02