Internat

Att bo på vårt internat under gymnasieutbildningen innebär att du skaffar vänner för livet!
Det är också mycket stimulerande och utvecklande – de flesta mognar mycket under denna tid. Du har kompisarna nära dig och kan plugga, sporta och ta det lugnt tillsammans.

Vi har olika boendeformer och försöker möta den enskilda elevens önskemål så långt det går. Vi har enkelrum, dubbelrum och lägenheter. I våra rum finns en grundmöblering, men du kan själv ordna så du trivs med egna textilier och planscher.

För att eleven så fort som möjligt ska känna sig trygg och hitta nya vänner när han/hon börjar hos oss, bor alla i åk 1 i korridorsboende på Elevhemmet. Här finns det främst dubbelrum men vi kan även ordna enkelrum i mån av plats.
Gemensam dusch/WC finns i korridoren.

Boendet
Inackorderingsavgiften är jämt fördelad över skolårets 9 månader och faktureras med samma belopp under 4 månader på höstterminen och 5 månader under vårterminen.

Kostnad enkelrum
Elevhemmet (Nordkap, Mellangärdet, Blindtarmen) 1700:-
Norra och Södra flygeln/Elevvillorna/Gökalund 1950:-

Kostnad dubbelrum, del i rum
Elevhemmet (Nordkap, Mellangärdet, Blindtarmen) 1450:-
Norra och Södra flygeln/Gökalund 1575:-

* Kost tillkommer á 375 kr/vecka.

Elev som innehar kostabonnemang på skolan erhåller avdrag med 50% på kosten vid bortovaro från skolan på grund av sjukdom eller annan ledighet av minst en vecka (= 5 arbetsdagar) i följd. Kortare frånvaro berättigar inte till avdrag.
Frånvaro av minst en vecka ska anmälas skriftligt till expeditionen vid återkomst till skolan genom att inlämna rapportblankett ( Frånvarorapport kostreducering 2017-2018) vederbörligen ifylld.

Elevhemmet är det boende som ej har tillgång till gemensamt kök, därav det billigare priset på login.
Eleverna hjälps åt att städa gemensamma utrymmen i deras boende.

De elever som behöver bo på internatet kan söka inackorderingstillägg från CSN. Beloppet varierar beroende på hur långt från skolan eleven bor.
Inackorderingstillägget och studiebidraget täcker till största delen kostnaden för kost och logi.
Läs mer och ansök hos CSN.

Tänk på att kontrollera hur det ligger till med familjens försäkringsbolag angående ”Bortaskydd” (kan heta något annat beroende på försäkringsbolag). Skolan står ej för ersättning vid tex stöld av lösöre på internat.

Ibland får elever som fyll 18 år möjligheten att jobba på skolan över helgen. De elever som redan bor på internatet debiteras då 50 kr extra per natt. Elever som normalt inte bor på internatet och väljer att göra det under de helger de jobbar, debiteras 100 kr per natt.

Drogfritt
Hela internatet är självklart drogfritt för allas trevnad.

Har du frågor eller vill veta mer om skolans internat är du välkommen att höra av dig till
Internatföreståndare Karina Kudla Johansson
karina.kudlajohansson@nbgkalmar.se
Mobilnr: 0766-41 58 06