Internat

Att bo på vårt internat under gymnasieutbildningen innebär att du skaffar vänner för livet!
Det är också mycket stimulerande och utvecklande – de flesta mognar mycket under denna tid. Du har kompisarna nära dig och kan plugga, sporta och ta det lugnt tillsammans.

Vi har olika boendeformer och försöker möta den enskilda elevens önskemål så långt det går. Vi har  enkelrum och dubbelrum. I våra rum finns en grundmöblering, men du kan själv ordna så du trivs med egna textilier och planscher samt egna möbler.

För att eleven så fort som möjligt ska känna sig trygg och hitta nya vänner när han/hon börjar hos oss, bor alla i åk 1 i korridorsboende på Elevhemmet (Blindtarmen, Mellangärdet, Nordkap). Här finns det i första hand dubbelrum och inga pälsdjur är tillåtna.
Gemensam dusch/WC finns i korridoren. Elevhemmet är det boende som ej har tillgång till gemensamt kök, därav det billigare priset på login.
Eleverna hjälps åt att städa gemensamma utrymmen i deras boende.

Kostnad  läsår 2019-2020

From 1 juli 2019 gäller följande priser:
OBS! Priserna är inkl kostabonnemang from HT 2019.

Enkelrum per rum
Elevhemmet (Nordkap, Mellangärdet, Blindtarmen)
3400:-/månad
Norra och Södra flygeln/Elevvillorna/Gökalund/Över kök/Blomstertorpet
3750:-/månad

Dubbelrum per person
Elevhemmet (Nordkap, Mellangärdet, Blindtarmen)
3100:-/månad
Norra och Södra flygeln/Gökalund/Över kök
3450:-/månad

Fakturering sker jämnt 9 månader per läsår (4 ggr på höstterminen och 5 ggr på vårterminen).
Inga avdrag för lov, eventuell avstängning från internat eller dylikt görs på månadsavgiften.
Kostavdrag kan eventuellt göras vid APL på annan ort, när eleven ej bor på internatet under sin APL-period.

 

Övrig info

CSN
De elever som behöver bo på internatet kan söka inackorderingstillägg från CSN. Beloppet varierar beroende på hur långt från skolan eleven bor.

Inackorderingstillägget och studiebidraget täcker till största delen kostnaden för kost och logi, beroende på var man bor.
Läs mer och ansök hos CSN.

Tänk på att kontrollera hur det ligger till med familjens försäkringsbolag angående ”Bortaskydd” (kan heta något annat beroende på försäkringsbolag). Skolan står ej för ersättning vid tex stöld av lösöre på internat.

Helgboende
Eleverna åker hem när de är lediga över helg och lov. Vid enstaka undantag kan eleven få bo kvar efter överenskommelse med internatföreståndare och rektor.
Elever med som har sin häst i privatstallet gör ett gemensamt schema över vem som stannar över helgen för att ta hand om samtliga hästar i privatstallet.
Det kan finnas möjlighet till att jobba på skolan över en helg eller lov om man som elev fyllt 18 år. Har man då inte möjlighet att pendla ordnas boende på skolan (i mån av plats).

Sjukdom
Om elev som blir på internatet sjukanmäls ska denne åka hem snarast möjligt, senast dag 2 efter sjukanmälan.
En sjukanmäld elever ska ej vistas i gemensamma utrymmen (förutom i boendet), framförallt inte i skolrestaurangen – matlåda hämtas av personal eller kompis.

Drogfritt
Hela internatet är självklart drogfritt!

 

Har du frågor eller vill veta mer om skolans internat är du välkommen att höra av dig till
Internatföreståndare Karina Kudla Johansson
karina.kudlajohansson@nbgkalmar.se
Mobilnr: 0766-41 58 06