Internat

Att bo på vårt internat under gymnasieutbildningen innebär att du skaffar vänner för livet!
Det är också mycket stimulerande och utvecklande – de flesta mognar mycket under denna tid. Du har kompisarna nära dig och kan plugga, sporta och ta det lugnt tillsammans.

Vi har olika boendeformer och försöker möta den enskilda elevens önskemål så långt det går. Vi har  enkelrum och dubbelrum. I våra rum finns en grundmöblering, men du kan själv ordna så du trivs med egna textilier och planscher samt egna möbler.

För att eleven så fort som möjligt ska känna sig trygg och hitta nya vänner när han/hon börjar hos oss, bor alla i åk 1 i korridorsboende på Elevhemmet (Blindtarmen, Mellangärdet, Nordkap). Här finns det främst dubbelrum men i enstaka fall kan vi ordna enkelrum – i mån av plats.
Gemensam dusch/WC finns i korridoren.

Kostnad

Boendet
Inackorderingsavgiften är jämt fördelad över skolårets 9 månader och faktureras med samma belopp under 4 månader på höstterminen och 5 månader under vårterminen.
Kostnaden som varierar är för kosten (375kr/vecka).

Kostnad enkelrum
Elevhemmet (Nordkap, Mellangärdet, Blindtarmen) 1700:-
Norra och Södra flygeln/Elevvillorna/Gökalund 1950:-

Kostnad dubbelrum per person
Elevhemmet (Nordkap, Mellangärdet, Blindtarmen) 1450:-
Norra och Södra flygeln/Gökalund 1575:-

* Kost tillkommer á 375 kr/vecka.

Elev som innehar kostabonnemang på skolan erhåller avdrag med 50% på kosten vid bortovaro från skolan på grund av sjukdom eller annan ledighet av minst en vecka (= 5 arbetsdagar) i följd. Kortare frånvaro berättigar inte till avdrag.
Frånvaro av minst en vecka ska anmälas skriftligt till expeditionen vid återkomst till skolan genom att inlämna rapportblankett ( Frånvarorapport kostreducering 2018-2019) vederbörligen ifylld.
Vid en eventuell avstängning från internat, reduceras varken kostnad för hyra eller kost.

Elevhemmet är det boende som ej har tillgång till gemensamt kök, därav det billigare priset på login.
Eleverna hjälps åt att städa gemensamma utrymmen i deras boende.

CSN

De elever som behöver bo på internatet kan söka inackorderingstillägg från CSN. Beloppet varierar beroende på hur långt från skolan eleven bor.
Inackorderingstillägget och studiebidraget täcker till största delen kostnaden för kost och logi.
Läs mer och ansök hos CSN.

Tänk på att kontrollera hur det ligger till med familjens försäkringsbolag angående ”Bortaskydd” (kan heta något annat beroende på försäkringsbolag). Skolan står ej för ersättning vid tex stöld av lösöre på internat.

Helgboende

Eleverna åker hem när de är lediga över helg och lov. Vid enstaka undantag kan eleven få bo kvar efter överenskommelse med internatföreståndare och rektor.
Elever med som har sin häst i privatstallet gör ett gemensamt schema över vem som stannar över helgen för att ta hand om samtliga hästar i privatstallet.
Det kan finnas möjlighet till att jobba på skolan över en helg eller lov om man som elev fyllt 18 år. Har man då inte möjlighet att pendla ordnas boende på skolan (i mån av plats).

Sjukdom

Om elev som blir på internatet sjukanmäls ska denne åka hem snarast möjligt, senast dag 2 efter sjukanmälan.
En sjukanmäld elever ska ej vistas i gemensamma utrymmen (förutom i boendet), framförallt inte i skolrestaurangen – matlåda hämtas av personal eller kompis.

Drogfritt

Hela internatet är självklart drogfritt för allas trevnad.

Har du frågor eller vill veta mer om skolans internat är du välkommen att höra av dig till
Internatföreståndare Karina Kudla Johansson
karina.kudlajohansson@nbgkalmar.se
Mobilnr: 0766-41 58 06