Blanketter läsår 2018-2019

Se även Elev/Föräldrainfo för mer information.

Tänk på att kontrollera hur det ligger till med familjens försäkringsbolag angående “Bortaskydd” (kan heta något annat beroende på försäkringsbolag). Skolan ansvarar inte för personliga tillhörigheter på internatet.

Boendeavtal och regler 2018-2019

Ansökan hund på internat 2018-2019

Regler för djur på internat 2018-2019

Frånvarorapport kostreducering 2018-2019

Svarsformulär angående boende, kost och hälsa

Intyg specialkost 2018-2019