Arbetsmarknadsutbildningar

Ansvarig Trädgårdsutbildning
Ansvarig Lantbruksutbildning
Tova Johansson
Telnr: 0766-415801
E-post: tova.johansson@nbgkalmar.se