Inriktningsansvariga

Djur
Mona Hallström
Mobilnr:0766-41 58 27
E-post:mona.hallstrom@nbgkalmar.se

Lantbruk
Tova Johansson
Mobilnr: 0766- 41 58 01
E-post: tova.johansson@nbgkalmar.se

Entreprenad
Johan Andersson
Mobilnr:0766-41 58 20
E-post:johan.andersson@nbgkalmar.se

Skog
Mikael Gustafsson
Mobilnr:0703-072923
E-post:mikael.gustafsson@nbgkalmar.se