Lantbruk

arb_marknad_lantbruk_400x300_skolornas_sida

Lantbruket i Sverige står inför en generationsväxling samtidigt som företagen blir större, vilket gör att behovet av medarbetare ökar.

Som lantarbetare jobbar man med att köra maskiner, planera odling, sköta om kor, grisar, kycklingar eller får samt sköta underhåll av byggnader och maskiner. Lantbruksutbildning ger dig kunskaper för att kunna få en anställning som lantarbetare. Utbildningen ger dig också en grund för att bli egen företagare.

Du får inblick i de flesta arbetsuppgifter som förekommer under odlingssäsongen.

En arbetsdag för en lantarbetare kan börja med att man fordrar och mjölkar kor som sedan släpps ut på bete över dagen. Sedan kör man traktor i ensilageskörd några timmar. Man avslutar arbetsdagen med att fika med arbetskamraterna samtidigt som man lämnar information till de som tar hand om kvällsmjölkningen. En annan arbetsdag kan se helt annorlunda ut när ensilageskörden är färdig. Arbetet är väldigt årstids- och väderberoende.

Till stor del sker utbildningen ute på lantbruksföretag där man får kunskaper genom att delta i det praktiska arbetet, även teori och studiebesök ingår i utbildningen.

Moduler som kan ingå i utbildningen är:
växtodling, lantbruksdjur, maskiner och redskap, förädling av lantbruksprodukter, entreprenörskap och gårdssysslor.

Utbildningen anpassas utifrån dina förutsättningar. Du kan specialisera dig mot djurskötsel eller växtodling under fyra veckor.


Inga nya kurser är för närvarande planerade i Kalmar.

 


Utbildningens längd
Upp till 40 veckor

Förkunskaper
Inga

Efter utbildningen kan du arbeta som t.ex.
– Djurskötare inom lantbruket, maskinförare på lantbruk eller maskinstation
– Lantarbetare
– Egen företagare

Kontakt
Tova Johansson, huvudansvarig lantbruksutbildningen
0766 – 415 801