Distansutbildning i lantbruk

– för kompetensutveckling och nyföretagande

Vår lantbruksutbildning ger dig en gedigen teoretisk grundkunskap inom marknadsekonomi, landsbygdsföretagets ekonomi, arbetsorganisation och arbetsmiljö, växtodling samt djurhållning. Utbildningen passar dig som exempelvis redan har en anställning inom lantbruk men vill öka din kompetens. Utbildningen uppfyller kraven för att du ska kunna söka startstöd från Jordbruksverket.

Utbildningen sker på distans med handledning via internet och telefon av lärare eller rådgivare på Hushållningssällskapet. Utbildningen består av fem delmoment och totalt 200 timmar, med sex obligatoriska träffar per studieperiod.

Studietakten är 10 timmar per vecka, vilket innebär att utbildningslängden är 20 veckor med sommaruppehåll. Vi använder Google Drive som plattform och du behöver därför ha tillgång till dator och internet under studietiden.

Kursinnehåll

Marknadsekonomi
Instuderingsfrågor som ska redovisas:
Affärsidé, marknadskunskap: 10 h
Ekonomisk planering och budget: 10 h
Bokföring grund: 10 h

Landsbygdsföretagandets ekonomi
Instuderingsfrågor som ska redovisas:
Investerings- och produktionsgrenskalkyler: 22 h
Utvärdering av kalkyler med kommentarer: 15 h
Företagsformer och avtalsfrågor m.m: 19 h

Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Lagar och regler vid anställning av personal: 10 h
Lagar och regler som berör arbetsplatsen och anställda: 10 h

Växtodling
Växtodlingsplanering för planerad produktion: 35 h
Miljö och lagar som berör växtodlingsområdet: 10 h

Djurskötsel
Foderstatsplanering för aktuell djurproduktion: 35 h
Lagar som berör djurproduktion 10: h
Prov: 4 h

Förkunskaper
Goda kunskaper i svenska, viss datorvana samt erfarenhet av lantbruk.

Utbildningsanordnare
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge genom Naturbruksgymnasiet Kalmar.

Planerad kursstart
Startdag 17 januari med fysisk träff på Naturbruksgymnasiet Kalmar, därefter är det träffar 14 februari och 20 mars. Under hösten blir det träffar en gång per månad under oktober, november och december.

Sista anmälningsdag
20 december 2019.

Kurstider
VT2020 januari-mars, HT2020 oktober-december.

Kostnad
15.000 kr inklusive moms. Kurslitteratur ingår i priset men deltagaren behöver en egen bärbar dator.

Utbildningsform
Distans.

Kontakt och anmälan
Tova Johansson, Rektor Naturbruksgymnasiet Kalmar
tova.johansson@nbgkalmar.se, 0766-41 58 01.

Ladda hem informationsblad här (PDF).