Dina studier

Årskurs 1

Under ditt första år får du bland annat:

 • praktiskt hantera och sköta olika djurarter
 • lära dig om djurens behov och naturliga beteenden i skolans djurhus
 • sköta och vårda olika typer av djur
 • träna din förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt

Din skoldag består av både teoretiska och praktiska kurser. Svenska 1, engelska 5, matematik 1a och biologi 1 är kurser som du har på schemat.

Årskurs 2

Under andra året:

 • är du ute på din första APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • läser du om djur i zoohandel, djurens hälso- och sjukvård samt djurens biologi
 • gör vi tillsammans flera intressanta studiebesök

På schemat under årskurs två läser du också kurser såsom samhällskunskap och naturkunskap. Väljer du att läsa högskolebehörighet så har du svenska 2, engelska 6 och i vissa fall också matematik 2 a.

Årskurs 3

Under ditt tredje år:

 • läser du kurserna djur specialisering, djur i zoohandel alternativt djurens hälso och sjukvård 2
 • har du möjlighet att läsa grundkurs i läkemedelshantering så att du som djurvårdare kan arbeta på djursjukhus eller veterinärklinik.
 • gör du ditt gymnasiearbete
 • har du flera veckors APL där du knyter värdefulla kontakter för framtida jobb

Historia, religion och entreprenörskap är kurser på schemat och svenska 3 för dig som läser högskolebehörigheten. I kursen entreprenörskap har du möjlighet att starta och driva ett UF-företag där du lär dig marknadsföra dig själv vilket du har stor nytta av när du söker jobb.

Programplan

För mer detaljerad information om vad utbildningen innehåller läs programplanen.