Lantbruk – Entreprenad

Lantbruk – Entreprenad är för dig som är intresserad av lantbruk och anläggningsmaskiner.

Entreprenadkurser som du läser är t.ex. Grävmaskin, Hjullastare och Serviceteknik. Skolan har en körgård där du får framföra både skolans egna och inhyrda maskiner. Under studietiden kommer det även ges vissa behörighetskurser inom entreprenad bl.a Arbete på väg, Säkra lyft och ADR bilaga S.

Vill du bredda din utbildning kan du väljakurser inom växtodling, djur och ekonomi som individuellt val.

Arbetsmarknaden ser ljus ut inom lantbruksnäringen då entreprenadverksamhet utgör en allt större del av den gröna näringen. Kombinationen lantbruk och entreprenad ökar din möjlighet till anställning i moderna lantbruksföretag.