Lantbruk

Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och lantbruksutbildningen är utformad så att du ska få de bästa förutsättningarna för att arbeta med det du är intresserad av efter gymnasiet.

Förändringarna berör den praktiska delen av undervisningen. Den praktiska undervisningen sker i samarbete med gårdar eller andra praktikplatser. För dig som elev innebär det större möjligheter att få lära i modern miljö och få djupare kunskaper från verklig miljö.

Även vissa teoretiska delar av utbildningen förläggs till en praktisk miljö. Du får därmed en helhetssyn i både teori och praktik. Och ett naturligt sammanhang skapas.

Tillsammans med lärare från skolan besöks gårdar gruppvis (SPL – Skolplatsförlagt lärande). Vid besök på SPL-gårdar genomförs studiebesök och praktiska övningar.

Du kommer att vara på praktik (APL) 30 veckor. Du är oftast inte på en och samma gård under hela perioden utan kommer få se en bredd av näringen.

För dig som elev ser vi stora möjligheter i lantbruksutbildningen:

  • fler veckors arbetsplatsförlagd utbildning
  • möjlighet att välja inriktning på praktikgård utifrån ditt intresse
  • en bredare utbildning tack vare en fördjupad kontakt med näringen

Gårdar vi samarbetar med hittar du här.