Lantbruk

Höstterminen 2014 startade vi en ny modern lantbruksutbildning.
Vill du vara en del av den? Vi söker både elever och praktikgårdar som vill vara med och skapa något nytt.

Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och lantbruksutbildningen är utformad så att du ska få de bästa förutsättningarna för att arbeta med det du är intresserad av efter gymnasiet.

Förändringarna berör den praktiska delen av undervisningen. Den praktiska undervisningen sker i samarbete med gårdar eller andra praktikplatser. För dig som elev innebär det större möjligheter att få lära i modern miljö och få djupare kunskaper från verklig miljö.

Även vissa teoretiska delar av utbildningen förläggs till en praktisk miljö. Du får därmed en helhetssyn i både teori och praktik. Och ett naturligt sammanhang skapas.

Tillsammans med lärare från skolan besöks gårdar gruppvis (SPL). Vid besök på SPL-gårdar genomförs studiebesök och praktiska övningar.

Du kommer att vara på praktik (APL) 30 veckor. Du är oftast inte på en och samma gård under hela perioden utan kommer få se en bredd av näringen.

För dig som elev ser vi stora möjligheter i den nya lantbruksutbildningen:

  • fler veckors arbetsplatsförlagd utbildning
  • möjlighet att välja inriktning på praktikgård utifrån ditt intresse
  • en bredare utbildning tack vare en fördjupad kontakt med näringen

Goda möjligheter att få jobb
För näringen innebär förändringarna i utbildningen att det finns tillgång till bättre utbildad arbetskraft. Behovet av välutbildad arbetskraft är stort. Det finns goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter examen som t ex djurskötare eller maskinförare. Vårt breda kontaktnät i näringen skapar möjligheter för dig att få kontakter som kan leda till en anställning direkt efter examen.

Gårdar vi samarbetar med.

Läsa vidare
Du som vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer de kurser inom individuellt val eller utökad kurs t ex svenska, engelska och matematik, som du behöver för vidare studier. Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett exempel på högre studier inom naturbruket men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar.

Är du nyfiken på att veta mer? Eller är du nyfiken på att bli en av våra nya praktikgårdar?
Hör av dig till Tova Johansson, rektor.
Telefon: 0766-41 58 01 eller mail: tova.johansson@ingelstorp.nu

Håll utkik här på vår hemsida för mer information. Vi kommer fortlöpande lägga ut information om utbildningen. Vi kommer även bjuda in till informationsmöten där alla är välkomna!