Dina studier

Årskurs 1

Under ditt första år får du bland annat:

 • lära dig att köra traktor med olika redskap för att ta ditt traktorkort
 • lära dig att köra lastmaskin
 • hantera olika djurraser som kor, grisar och kyckling
 • lära dig om de viktigaste grödorna

Din skoldag består av både teoretiska och praktiska kurser. Svenska 1, engelska 5 och matematik 1a är kurser som du har på schemat.

Årskurs 2

Under andra året:

 • är du ute på din första APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • tar du ditt lastmaskinscertifikat och Arbete på väg
 • lär du dig att köra tröska
 • startar du upp ditt UF-företag

På schemat under årskurs två läser du också kurser såsom samhällskunskap och naturkunskap. Väljer du att läsa högskolebehörighet så har du svenska 2, engelska 6 och i vissa fall också matematik 2 a på schemat.

Årskurs 3

Under ditt tredje år:

 • läser du kurserna Byggnadsunderhåll, Serviceteknik där du lär dig reparation av maskiner och redskap
 • fördjupar du dig inom skötsel av grödor, växtodlingsplaner och lantbruksdjur
 • har du flera veckors APL där du knyter värdefulla kontakter för framtida jobb

Historia, religion och entreprenörskap är kurser på schemat och svenska 3 för dig som läser högskolebehörigheten. I kursen entreprenörskap har du möjlighet att starta och driva ett UF-företag där du lär dig marknadsföra dig själv vilket du har stor nytta av när du söker jobb.

Fördjupad information:

 • Traktorkörning (del av kursen) ingår för alla elever som går Naturbruksprogrammet
 • Fordon och redskap ingår för de som läser Naturbruksprogrammet och har valt inriktning Lantbruk. I kursen ingår att du läser till traktorkörkort. Vi använder samma körkortsprogram som körskolorna vilket bland annat innebär att du kan plugga hemifrån. Den praktiska delen sker under vårbruket
 • Växtodling 1. Den praktiska delen sker under vårbruket. Du får träna på körning med olika fordonskombinationer (olika redskap och vagnar). Under höstbruket tränar vi tröskning, stubbearbetning, vallskörd, plöjning och höstsådd

Programplan

För mer detaljerad information om vad utbildningen innehåller läs programplanen.