Dina studier

På Naturbruksgymnasiet Kalmar kan du välja mellan profilerna Djurvård-NV, Häst-NV, Lantbruk-NV. Oavsett vilken profil inom NV du väljer så får du en utbildning som ger dig stora möjligheter till intressanta jobb i framtiden.

nv_dinastudier

Fördelen med att läsa NV i kombination med andra profiler är att undervisningen blir varierande, både praktisk och teoretisk.

Häst-NV
Vill du lära dig mer om ditt stora intresse – hästar? Då ska du välja Häst med Naturvetenskaplig profil. Det ger en bra grund för fortsatta studier och yrken som veterinär och arbeten inom etologi och djurskydd. I profilkurserna ridning och hästkunskap varvas teoretiska och praktiska moment.

Djurvård-NV
Vill du läsa vidare till veterinär, etolog eller zoolog efter gymnasiet? Då ska du välja Djurvård med Naturvetenskaplig profil. Här får du möjlighet att kombinera ditt intresse för djur med naturvetarstudier. Du får praktisk erfarenhet av att sköta djur samtidigt som du får naturvetenskaplig behörighet. Det gör att du är bra förberedd för till exempel veterinärstudier med såväl praktiska som teoretiska studier i bagaget när du söker till högskolan.

Lantbruk-NV
Vill du läsa vidare till agronom, landskapsarkitekt eller kanske jägmästare? Eller vill du arbeta som rådgivare till lantbrukare? Då kan du välja Lantbruk med Naturvetenskaplig profil. Du får kunskaper om lantbruksdjurens skötsel, vård, produktion med mera. Du får även kunskaper jordbearbetning, gödsling, sådd och skörd.