Skog

Vår skogsutbildning har lång tradition inom skogsnäringen. Vi följer med i utvecklingen.

Vår utbildning ger dig en bred grundläggande skoglig utbildning för vanligt förkommande arbetsuppgifter inom skogsbruket som maskinförare, skogsvårdare, motormanuell avverkning, virkesmätning m.m.

Vi har mer än 50-års erfarenhet som utbildare inom skogsbruk vilket innebär att skolan har varit med om hela den skogliga skötsel- och mekaniseringsutvecklingen.
Detta sporrar skolan att alltid hålla sig i framkant både gällande teknik och metodik i utbildningen. Vid skogsinriktningen är det självklart att integrera teoretiska ämnen med skogliga – vilket ger en bredare helhetsbild och en tydlighet när teorin sätts in i sitt sammanhang.

Skolan har tillgång till skog i olika åldrar och träslag, artrika ängar, vattendrag, med höga naturvärden och gott om välslutna produktionsskogar.

Därför känns det självklart att efter ett teoripass fortsätta den praktiska delen i ”lektionssalen” utanför klassrumsfönstret.

Vill du veta mera? Kontakta:
Mikael Gustafsson
Mobilnr: 070-307 29 23
E-post: mikael.gustafsson@ingelstorp.nu