Programplan

Läs vår skogsfolder (med programplan).

Efter genomförd utbildning är du anställningsbar inom skogsbruket. Vilken typ av arbete du kan få, beror till viss del på vilken utgång i programfördjupning du har valt. Det gör man på alla gymnasieprogram. Av dessa är 600 poäng gymnasiegemensamma ämnen.  Alltså svenska, engelska, matematik, samhällskunskap etc. 400 poäng är kurser man läser gemensamt på naturbruksprogrammet oavsett inriktning.

Inom skogsinriktningen läser man sedan 300 poäng med fokus på grunder inom skog.
På skogsutbildningen ligger programfördjupningen sedan på skogsmaskinförare med 2 valbara utgångar – skotarförare och skördareförare.

Du läser då kurser i:

  • skogsskötsel 1 & 2
  • virkeslära
  • terrängtransporter
  • virkestransport med skotare
  • avverkningsmaskiner alt motor och röjmotorsåg 2
  • skogsmaskin specialisering
  • serviceteknik naturbruk 1

Därutöver läser du 200 poäng kurser som kallas individuellt val samt ett obligatoriskt gymnasiearbete. Tillsammans blir detta hela din utbildning.
Alla elever som läser på Naturbruksprogrammet har rätt att komplettera med kurser så att man får allmän högskolebehörighet.

Redan första terminen börjar du med kurser som vi tror att du gillar; praktiska övningar med motorsågen och träning med delar av vår maskinpark står på schemat.

Programfördjupning             900 p

Utgång- Skogmaskinförare
Här byter du ut kursen Serviceteknik mot Svenska 2, om du läser in högskolebehörighet

Terrängtransport 100 p
Virkestransport med skotare 100 p
Skogsmaskiner specialisering 200 p
Avverkningsmaskiner 100 p
Skogsskötsel 1 100 p
Skogsskötsel 2 100 p
Virkeslära 100 p
Serviceteknik 1 alt. Svenska 2 100 p

 

Utgång – Skogsvårdsspecialist
Här byter du ut kursen Aktivitetsledarskap mot Svenska 2, om du läser in högskolebehörighet

Skogsskötsel 1 100 p
Skogsskötsel 2 100 p
Skogsskötsel specialisering-
Lövskog och Ädellövskog 100 p
Skogsskötsel specialisering-
Skogsbruksplan och Åtgärdsplanering 100 p
Virkeslära 100 p
Terrängtransport 100 p
Motor- och röjmotorsåg 2 100 p
Aktivitetsledarskap alt. Svenska 100 p
Virkestransport med skotare 100 p

Matematik 2 kan du läsa som utökad valbar kurs och få 2600 p.

Gymnasiearbete          100 p

Individuellt val            200 p
Inom det individuella valet, som du läser under åk 2-3, väljer du själv kurser efter vårt utbud. Du kan tex välja att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten (Svenska 3, Engelska 6).