Programråd

Alla yrkesutbildningar ska ha ett programråd med en ordförande och ledamöter från branschen. I programrådet deltar rektor och inriktningsansvarig för skogsutbildningen samt representanter från regionens aktörer inom skogsbranschen. I programrådet diskuterar man utbildningsfrågor och framför allt APL-frågor.

Naturbruksgymnasiet Kalmar har ett väl fungerande programråd med representanter från hela skogsnäringen. Programrådet träffas ungefär en gång per termin.

De företag och organisationer som ingår i programrådet är:

sodra
Björn Markström (Ordförande)

Sveaskog
Mikael Grahn

Sydved NY Slutversion_349U
Tobias Cederlöf

Skogsstyrelsen
Ove Arnesson

SMF2
Hans-Åke Karlsson

BergsTimber
Carl-Wiktor Svensson


Jimmy Olsson


Ingemar Persson

 


Tova Johansson (Rektor)
Mikael Gustafsson (Inriktningsansvarig Skog)