Information angående Coronaviruset

Uppdaterad 2020-11-12

Information med anledning av Coronaviruset

Till elever, personal och vårdnadshavare.

Vi håller oss uppdaterade om coronaviruset

Naturbruksgymnasiet Kalmar följer utvecklingen av coronavirusutbrottet, covid-19, noga och de rekommendationer som Regeringen och Folkhälsomyndigheten ger.

Följ myndigheternas information

Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirus

https://www.regionkalmar.se

Krisinformation.se

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk och dela endast bekräftad information.

Vanliga frågor och svar:

Ska mitt barn som är frisk gå i skolan trots att vi varit i ett drabbat område?

Kontakta rektor Tova Johansson via tova.johansson@nbgkalmar.se om ni besökt ett område med smittrisk.

Elev som är sjuk ska stanna hemma (där hen är skriven) som vanligt. Om någon i familjen fått Covid-19 bekräftat ska elev som har internatboende stanna hemma.
Elev som bor på internatet som får ont i halsen, huvudet och/eller känner sig krasslig ska omgående hämtas av vårdnadshavare. Visar man minsta lilla förkylningssymtom måste man genast åka hem.

Naturbruksgymnasiet Kalmar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa säger att människor som känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber ska försöka låta bli att träffa andra människor.

Jag är orolig, vart kan jag vända mig?

Har du frågor om Corona-viruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Vad gör jag om jag rest i drabbade områden?

Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom på eventuell infektion ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Läs mer på https://www.regionkalmar.se.

Hur förbereder sig Naturbruksgymnasiet Kalmar?

På skolan har vi satt upp dispensrar med handdesinfektion där elever och personal vistas.

I matsalen har vi nu uppdaterat förhållningsreglerna samt satt upp golvdekaler för att påminna om distanshållning. Golvdekalerna finns även på andra platser i skolans lokaler. Vi har möblerat om så att alla matgäster kan hålla god distans kring matborden.
From vecka 47 ändrar vi lunchtiderna till tre lunchpass för att minska trängseln.
Det är viktigt att var och en tar sitt eget ansvar gällande hygien och avstånd.

De senaste veckorna har mentorerna pratat mycket om vikten av att hålla avstånd, tvätta händerna och personligt ansvar på mentorstiden.

Det finns nu både munskydd och visir för de som önskar.

För att elever och personal ska kunna arbeta under så säkra förhållanden som möjligt följer vi händelseutvecklingen noga. Vi finns i Region Kalmar län som har god beredskap för att upptäcka och ta hand om eventuella smittade.

Information uppdateras löpande och vi använder oss av vår egen hemsida som primär informationskanal.

2020-11-12
Idag har personalen arbetat med planering inför en eventuell tid med distansundervisning.
Idag är inga beslut tagna angående distansundervisning för gymnasieelever.
Elever från vuxenutbildningen från Karlshalm går helt på distans.
Gällande Kunskapsnavets studerande, går djurvårdarna ut på 4 veckors APL from v 47.
Lärlingsutbildning Djurskötare läser helt på distans v 47-48.

OBS!
Endast elever som bor på skolans internat får vistas på skolans område och internat efter skoldagens slut.

Mvh

Tova Johansson

Rektor Naturbruksgymnasiet Kalmar

Uppdaterad 2020-11-12