Studiedagar

Samtliga elever har studiedagar 3-4 oktober då personalen är på utbildning.

Skolan samt internatet är stängt och öppnar igen onsdag 5 oktober kl. 09.00, lunch serveras kl. 11.40 och lektionerna börjar 12.40.