Beslut angående viss undervisning på distans

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som är huvudman för Naturbruksgymnasiet Kalmar, har fattat beslut om att från och med måndagen den 23 november och fram till jullovet, med anledning av Coronapandemin genomföra undervisning på distans för vissa grupper av elever.

Beslutet har fattats för att kunna minska trängseln på skolan och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lokala allmänna råd och därmed minska smittspridningen. En viktig anledning till beslutet är att många elever reser till och från skolan med kollektivtrafik både lokalt och nationellt mellan olika regioner. Naturbruksgymnasiet Kalmar bestämmer själva om upplägget för distansundervisningen Specifik information om vilka elever som ska läsa på distans och vilka som ska befinna sig på skolan ges i klasserna samt på skolans hemsida, där även vårdnadshavare kan ta del av informationen.

Kontakta gärna skolan via telefon eller mejl vid frågor .

Läs det formella beslutet här.

Delvis distansundervisning på skolan fram till jullovet

Från och med vecka 48 övergår studierna på Naturbruksgymnasiet Kalmar delvis till distansundervisning och det gäller i första hand fram till jullovet. Skälen till detta är att minska smittspridning. Det är Hushållningssällskapets styrelse, FU, som har beslutat detta.

Detta gäller vid distansundervisning på Naturbruksgymnasiet Kalmar.