Distansundervisningen fortsätter

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge som är huvudman för Naturbruksgymnasiet Kalmar, har fattat beslut rörande hur skolverksamheten inom den närmaste tiden ska bedrivas med anledning av Corona pandemin.

Beslutet innebär att vårterminen, som börjar måndagen den 11 januari kl.10, inleds med distansundervisning. Skolförlagd undervisning genomförs dock för vissa praktiska moment, examinationer och elevers individuella behov. Elever uppmanas att läsa sina skolmejl och följa information via Google Classroom ”Mentorstid”. Ytterligare information kommer på skolans hemsida den 8 januari.

Huvudmannens beslut (pdf).

Kontakta gärna skolan via telefon eller mejl vid frågor .

Detta gäller vid distansundervisning på Naturbruksgymnasiet Kalmar.