Elevförsäkring

Elever på skolan är försäkrade genom Folksam.

Försäkringen gäller dygnet runt, men omfattar ej personliga tillhörigheter. Det är viktigt att ni kontaktar ert eget försäkringsbolag om eleven ska bo på vårt internat.

Kontakta Folksam

Försäkring: 0771-950 950
Inträffad skada: 0771-950 960
Hemsida: www.folksam.se

Vid kontakt med Folksam kan du behöva ange följande:

Försäkringsnummer: KF-7797290-108