Information till blivande elever

Varmt välkommen till oss!

Måndagen den 17 augusti träffas vi i skolans gymnastiksal 12.30 för upprop och kortare information!

Gymnastiksalen finns i huvudbyggnaden.

För elever som fått sin boendeansökan godkänd finns internatsföreståndare på plats i huvudbyggnaden från kl. 08.30 och delar ut nycklar.

Besked om internatboende sker snarast möjligt, men senast vecka 33,