Information till blivande elever

Varmt välkommen till oss!

Måndagen den 22 augusti kl 12:30 träffas vi  för upprop och kortare information i skolans gymnastiksal.

Lunchservering erbjuds för elever i blivande åk 1 från kl 11:30.

Besked om internatboende sker via mail under vecka 33.
För elever som fått sin boendeansökan godkänd finns internatföreståndare på plats i huvudbyggnaden från kl. 08.10 och delar ut nycklar.