Information till blivande elever

Varmt välkommen till oss!

Måndagen den 17 augusti träffas vi kl 12.30 för upprop och kortare information.
Uppropet kommer att ske i gymnastiksalen för de som sökt Häst och Djurvård och i klassrum för de som sökt Skog och Lantbruk.
Samtliga lokaler finns i huvudbyggnaden.

För elever som fått sin boendeansökan godkänd finns internatföreståndare på plats i huvudbyggnaden från kl. 08.30 och delar ut nycklar.

Besked om internatboende sker snarast möjligt, men senast vecka 33.