Läsårstider 2022-2023

Hösttermin 2022
2022 08 17 – 2022 12 22

 

Onsdag 17  augusti
Klass L21 börjar på skolan med tröskning.
Incheckning för internatboende som fått sitt boende bekräftat i klass L21 sker onsdag 17 aug mellan kl 08:10-17:00.

Måndag 22 augusti
Incheckning för internatboende som fått sitt boende bekräftat sker i skolans huvudbyggnad i följande ordning:
Åk 1 sker från kl 08:10. Upprop kl 12:30 i gymnastiksalen.
Åk 2 och 3 sker från kl 13:00. Skolan börjar med mentorstid kl 13:30 (gäller ej L20 och L21).

 

Lov
Höstlov 2022 10 31 – 2022 11 04
Jullov     2022 12 23 – 2023 0105

 

Vårtermin 2023
2023 01 10 – 2023 06 09

 

Lov
Sportlov 2023 02 20 – 2023 02 24
Påsklov  2023 04 11 – 2023 04 14

 

Studie-/lovdagar
2022:
23 september halvdag

2023:
9 jan
19 maj
5 jun (hemstudier åk 1 och 2)

Student 2023
2 juni