Arbetssätt

Som elev hos oss varvar du teori med praktiska lektioner ute i våra olika djurstallar och skoljordbruk.

Vi har ca 155 elever, varav många bor på vårt trevliga internat under veckorna. Praktik och teori varvas i utbildningen med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande, APL. I den praktiska undervisningen jobbar vi med instruktörsledda övningar i mindre grupper.

Undervisningsarbetet är organiserat utifrån arbetslag med ansvar för elever som valt en specifik utbildning – skogsbruk, djurvård, lantbruk och hästhållning. För att erbjuda möjlighet till både fördjupning och breddning av din utbildning erbjuder vi ett stort antal kurser som individuellt val.

Varje klass möter ”sina egna” lärare och instruktörer under utbildningstiden.