Skolstart 2021

Varmt välkommen till ett nytt läsår!

Måndag 16 augusti

För våra nyblivna elever i åk 1 gäller följande:

 • Incheckning för boende på skolans internat för er som fått boende bekräftat sker i huvudbyggnaden från kl 8:30.
 • Upprop kl 12:30
  D21 i idrottssalen
  H21 i sal A3
  L21 i sal B2
  S21 i sal B1
 • Lunch för eleverna serveras innan uppropet
 • Samling kl 17:30 i matsalen för boende på skolans internat.

Klass L19 börjar på sina APL-gårdar.

Klass L20 börjar kl 09:00 i maskinhallen, incheckning på internatet sker på eftermiddagen 16/8.

Tisdag 17 augusti

Incheckning för internatboende för åk 2 och 3 sker från kl. 08:30.
Åk 2 och 3 ( ej L19) samlas med mentor kl. 9.30