Uppdaterad information angående distansundervisning

Vårterminen börjar på distans för alla elever.
Regeringen har bestämt att det skall vara heldistans till och med 24 januari.


Eleverna träffar sin mentor på Meet på måndag den 11 januari kl. 10.00.
Schema visas från fredag den 8 januari för två veckor framåt.

Skolförlagd undervisning genomförs för vissa praktiska moment, examinationer och elevers individuella behov. Elever som skall till skolan för praktiska moment som måste genomföras blir särskilt kallade.

 

Kom ihåg att följande gäller vid distansundervisning;

• Ha koll på schemat som ser olika ut varje vecka.

• När lektionen startar är du beredd med laddad dator och har kopplat upp dig på Classroom för genomgång med läraren om vad som skall göras och undervisas om på lektionspasset.

• Närvaro registreras.

• Uppgifter måste lämnas in i tid annars finns risk att få frånvaro.

• Läraren är tillgänglig hela lektionen även om eleverna inte är uppkopplade hela tiden.

• Mentorer har mentorstid via Classroom.

Angående distansundervisning och stöd

Elever som har distansundervisning får kontakta sin mentor för att få komma till skolan och få stöd i undervisningen på resurstid eller annan tid som passar elev och aktuell lärare i ämnet. Det går ofta bra att ge stöd vi Google Meet.

Information till elever som har boende på skolans internat

Rumshyran debiteras tills vidare och man behåller inackorderingsbidraget. De veckor elev inte är på skolan sker kostavdrag.

Inga besökande på internatet/skolan är tillåtna, detta gäller både dag- och kvällstid.

Internatet stängs för de elever som studerar på distans. Behöver man hämta något på sitt rum under distansutbildningen kontaktar man internatföreståndare eller annan personal på plats.

Elever som har sin häst på skolan

Under distansundervisning får man ej ha sin häst i skolans privatstall. Ingen stallhyra debiteras för denna period.

Besök på skolan

Under perioden vi har distansundervisning får man inte besöka skolan annat än om man behöver stöd och det är överenskommet med mentor. Mentorn informerar då skolans rektor.
Elev får ej bo på skolans internat för undervisning enstaka dag.

Vi påminner hela tiden om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten!