Uppstart hösttermin 2023

Skolstarten 2023 sker måndag 21 augusti.

Åk 1
Upprop i sker kl 10:30 i huvudbyggnadens gymnastiksal.
Lunchservering erbjuds för elever i blivande åk 1 från ca kl 11:30 tillsammans med mentorerna.
Första skoldagen avslutas kl 14:50.

För er som har fått internatboende bekräftat sker incheckning from kl 08:30 i huvudbyggnaden.

Åk 2 och 3 är lediga 21 augusti men kan checka in på boendet kl 17:30-20:00.
Första skoldagen för åk 2 och 3 börjar kl 08:10 tisdagen 22 augusti.