Djurvård

I utbildningen inom djurvård sitter du inte bara i skolbänken utan undervisas också praktiskt i våra spännande anläggningar. Du lär dig hantera och sköta alla de djur som finns på skolan, bland annat olika arter av reptiler, gnagare, fåglar, akvariefiskar, höns, minigrisar och getter.

Från åk 2 har du också möjlighet att ta med eget djur till skolan (hund på elevboendet och/eller gnagare i smådjursstallet).

Dina studier

Under ditt första år får du bland annat:

 • praktiskt hantera och sköta olika djurarter
 • lära dig om djurens behov och naturliga beteenden i skolans djurhus
 • sköta och vårda olika typer av djur
 • träna din förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • lära dig arbeta säkert med ergonomi och hygien (tex att du ej får ha smycken eller långa naglar/lösnaglar, håret ska vara uppsatt vi hantering av djur och att du ska ha på dig en kortärmad)

Din skoldag består av både teoretiska och praktiska kurser. Hundkunskap, Sällskapsdjur, Naturbruk, Djurens biologi, Svenska 1, Engelska 5, Idrott och Matematik 1a är kurser som du har på schemat.

Under andra året:

 • är du ute på din första APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • läser du bla Djurens hälso- och sjukvård, Sällskapsdjur 2 och Biologi
 • gör vi flera intressanta studiebesök tillsammans.

På schemat under årskurs två läser du också kurser såsom Historia och Naturkunskap. Väljer du att läsa högskolebehörighet så har du Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2 a.

Under ditt tredje år:

 • läser du kurserna Djur specialisering- djurpark, Djur i zoohandel alternativt Djurens hälso- och sjukvård 2
 • har du möjlighet att läsa grundkurs i läkemedelshantering för att arbeta som djurvårdare nivå 2 på djursjukhus eller veterinärklinik
 • gör du ditt gymnasiearbete
 • har du flera veckors APL där du knyter värdefulla kontakter för framtida jobb.

Samhällskunskap, Religion och Entreprenörskap är kurser på schemat och Svenska 3 för dig som läser högskolebehörigheten. I kursen Entreprenörskap startar och driver du ett UF-företag.

Framtid

Efter dina tre år på djurvård har du goda möjligheter till jobb inom djurbranschen. Din yrkesutgång blir Djurvårdare på nivå 1 eller 2.

Framtida jobb kan tex vara:

 • Djurskötare
 • Djurvårdare på grundnivå el. utökad nivå
 • Arbete i zoobutik, hunddagis, djurpark, djurpensionat
 • Djurturism
 • Eget företagande

Efter din utbildning kan du läsa vidare till t.ex:

 • Djursjukskötare
 • Djurskyddsinspektör
 • Zoolog
 • Veterinär
 • Etolog
 • Biolog
 • Naturbrukslärare