Djurkliniken

I vår Djurklinik, som också kallas för Villa 6, har du som läser Djursjukvård och Hundkunskap dina praktiska och teoretiska lektioner.

Här får du tillsammans med vår lärare som är legitimerad djursjukskötare lära dig att hälsoundersöka och ta hand om sjuka djur.

Redan i årskurs 1 är du i Djurkliniken och läser Hundkunskap.
Du lär dig bl a om;
* olika raser hundars
* naturliga beteenden
* daglig skötsel och utfodring
* förebyggande hälsovård och vård av sjuka och skadade hundar
* kloklippning
* badning
* pälsvård.

I årskurs 2 läser du kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1.
Du lär dig bl a;
* bandagering
* sårvård
* pälsvård
* ta prover som t ex urinprov.

Du lär dig om olika sjukdomar och hur dessa behandlas samt att ge medicin enligt instruktion (t ex tabletter i munnen, ögondroppar och avmaskningsmedel).

Till årskurs 3 kan du välja att läsa Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2.
Du får fördjupade kunskaper i djursjukvård såsom veterinärmedicinska termer och begrepp användning av mediciner, smitta, smittspridning och smittskydd, rapportering och dokumentation av djurens hälsotillstånd.

I årskurs 3 kan du också välja att läsa ”D9”, grundkurs i läkemedelshantering, vilket ger dig möjligheter att få utföra fler arbetsmoment inom djursjukvården.

Efter godkänd examen är du djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård nivå 2 vilket gör dig mer attraktiv till jobb på veterinärkliniker och djursjukhus.