Introduktionsprogram

Saknar du behörighet till gymnasiet kan du läsa Introduktionsprogrammet inriktat mot Naturbruksprogrammet.

Detta introduktionsprogram är till för dig som saknar godkänt betyg i matematik eller engelska eller ett annat ämne, dock inte svenska.

Antagning

Introduktionsprogrammet har en egen sökkod: IMVNB, som du använder när du ansöker till gymnasiet.

Under din studietid här följer vi upp dina studier med målet att du ska bli behörig till fortsatta studier på Naturbruksprogrammet.