Lantbruk

Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och lantbruksutbildningen är utformad så att du ska få de bästa förutsättningarna för att arbeta med det du är intresserad av efter gymnasiet.

Förändringarna berör den praktiska delen av undervisningen. Den praktiska undervisningen sker i samarbete med gårdar eller andra praktikplatser. För dig som elev innebär det större möjligheter att få lära i modern miljö och få djupare kunskaper från verklig miljö.

Även vissa teoretiska delar av utbildningen förläggs till en praktisk miljö. Du får därmed en helhetssyn i både teori och praktik. Och ett naturligt sammanhang skapas.

Tillsammans med lärare från skolan görs studiebesök på gårdar och andra företag inom lantbruksbranschen.

Du kommer att vara på praktik (APL – Arbetsplatsförlagt lärande) ca 20 veckor. Du är inte på samma företag under alla veckor och kommer att få se en bredd av näringen samt ha möjlighet att få mer kompetens inom de områden du är mest intresserad av.

För dig som elev ser vi stora möjligheter i lantbruksutbildningen:

 • fler veckors arbetsplatsförlagd utbildning
 • möjlighet att välja inriktning på praktikgård utifrån ditt intresse
 • en bredare utbildning tack vare en fördjupad kontakt med näringen

Dina studier

Under ditt första år får du bland annat:

 • lära dig att köra traktor med olika redskap för att ta ditt traktorkort
 • lära dig om lantbrukets produktionsdjur
 • lära dig om de viktigaste grödorna

Din skoldag består av både teoretiska och praktiska kurser. Svenska 1, engelska 5 och matematik 1a är kurser som du har på schemat.

Under andra året:

 • är du ute på din första APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 • har du APL på djurgård två veckor på vintern
 • lär du dig att köra tröska

På schemat under årskurs 2 börjar du att studera mot högskolebehörighet. Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2 finns nu på schemat.
Det kan vara möjlighet att inte läsa mot högskolebehörighet.

Under ditt tredje år:

 • lär du dig mer om byggnadsunderhåll, maskinteknik samt fördjupar dina kunskaper inom växtodling och företagsekonomi
 • har du flera veckors APL där du knyter värdefulla kontakter för framtida jobb

Samhällskunskap, Religion och Entreprenörskap är kurser på schemat och Svenska 3 för dig som läser högskolebehörigheten. I kursen Entreprenörskap har du möjlighet att starta och driva ett UF-företag där du lär dig marknadsföra dig själv vilket du har stor nytta av när du söker jobb.

Fördjupad information:

Körning med olika traktorer och lastmaskin ingår i utbildningen.
Du läser körkortsteori för traktor.

I årskurs 1 får du vara med om vårbruk och förstaskörden av ensilage.
Du får träna på körning med olika fordonskombinationer (olika redskap och vagnar).
Under höstbruket tränar vi tröskning, jordbearbetning och höstsådd.

Du fördjupar dig mot grävmaskin eller lantbruksdjur under utbildningen år 2 och 3.

Framtid

Efter dina tre år på lantbruk har du goda möjligheter till bra arbete som:

 • Maskinförare inom lantbruk/entreprenad
 • Djurskötare inom lantbruk
 • Egenföretagare

Efter din utbildning kan du läsa vidare till t.ex:

 • Gårdsmästare
 • Agrotekniker
 • Lantmästare
 • Agronom

Goda möjligheter att få jobb

Det finns ett stort behov av välutbildad arbetskraft i näringen. Och därmed goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter examen. Vårt breda kontaktnät i näringen ger dig goda möjligheter att skapa kontakter som kan leda till en anställning direkt efter examen.

Studera vidare

Du som vill läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet kan gå vidare till  Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som är ett exempel på högre studier inom näringen men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar.