Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen varvas skolmiljö med arbetsliv – APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Under din gymnasietid har du ca 25 veckor APL. Vi har ett nära samarbete med noga utvalda gårdar och andra arbetsplatser inom näringen. Exempel på andra praktikplatser kan vara rådgivning för lantbruket, distriktsveterinär, tillsynsmyndigheter, maskinfirmor, foderförsäljare, husdjurstekniker, miljörevisorer med flera.

Vår ambition är att kunna erbjuda en bredd av praktikplatser med olika inriktning så att du kan välja en verksamhet inom det du är intresserad av. Att stora delar av utbildningen sker i verklig miljö ställer förstås krav på dig som elev. Du behöver inte ha några förkunskaper inom lantbruk när du söker till oss men för att utbildningen ska fungera måste du ha rätt inställning. Med rätt inställning menar vi att du är nyfiken och intresserad av att lära dig och ta till dig kunskap inom både den teoretiska och den praktiska delen av undervisningen.

Handledarutbildning och kontaktperson

Varje praktikplats utbildas via vår handledarutbildning. På skolan finns en ansvarig som håller i kontakten med praktikplatsen. Inför varje praktikperiod går vår praktikansvarige igenom
kursmomenten med praktikplatsen.

Varje elev har en praktikhandbok där kursmomenten framgår. Där bockar praktikvärden av genomgångna moment som skall ingå under utbildningsperioden tillsammans med eleven.

Skulle du eller praktikvärden ha någon fundering kring ett visst utbildningsmoment så vet ni alltid vem ni ska vända er till med era frågor.