Programplan

Programplan Lantbruk 2500 p

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5 100 p
Svenska 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Idrott och hälsa 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Historia 1a1 50 p
Programgemensamma ämnen 400 p
Biologi 100 p
Entreprenörskap 100 p
Naturbruk 200 p
Inriktning Lantbruk 300 p
Markens och växternas biologi 100 p
Djuren i naturbruket 100 p
Fordon och redskap 100 p

 

Programfördjupning 900 p

Växtodling 1 100 p
Växtodling 2 100 p
Lantbruksmaskiner 1 1 100 p
Lantbruksmaskiner 2/svenska 2 100 p
Byggnadsunderhåll 100 p
Serviceteknik 1 100 p
Lastmaskiner och truckar 100 p
Profil Lantbruk
Lantbruksdjur 1 100 p
Lantbruksdjur 2 100 p
Profil Maskin
Grävmaskin 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Individuella val 200 p

Inom det individuella valet, som du läser under åk 2-3
väljer du själv kurser efter vårt utbud. Du kan här t. ex
välja att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten
(Svenska 2-3, Engelska 6).


Folder om Lantbruk