Naturvetenskaplig profil

Utbildningen för dig som vill ha en fördjupning inom Naturvetenskap för vidare studier efter gymnasiet.

Har du redan siktet inställt på vidare studier på universitet eller högskola efter gymnasiet? Du kanske dessutom letar efter en naturvetenskaplig utbildning där du kan få praktik, kombinera dina teoretiska studier med praktiska kurser samt har ett intresse för djur och natur?

Den naturvetenskapliga profilen ger dig fördjupade kunskaper inom naturvetenskap och detta gör dig väl förberedd för fortsatta studier på högskola och universitet.

Oavsett vilken profil inom NV du väljer så får du en utbildning som ger dig stora möjligheter till intressanta jobb i framtiden.

Våra fördjupningar

Djurvård – NV
Vill du läsa vidare till veterinär, etolog eller zoolog efter gymnasiet? Då ska du välja Djurvård med Naturvetenskaplig profil. Här får du möjlighet att kombinera ditt intresse för djur med naturvetarstudier. Du får praktisk erfarenhet av att sköta djur samtidigt som du får naturvetenskaplig behörighet. Det gör att du är bra förberedd för till exempel veterinärstudier med såväl praktiska som teoretiska studier i bagaget när du söker till högskolan.
Läs mer här.

Häst och ridsport – NV
Vill du lära dig mer om ditt stora intresse – hästar? Då ska du välja Häst med Naturvetenskaplig profil. Det ger en bra grund för fortsatta studier och yrken som veterinär och arbeten inom etologi och djurskydd. I profilkurserna ridning och hästkunskap varvas teoretiska och praktiska moment.
Läs mer här.

Framtid

Naturvetenskaplig fördjupning är inriktingen för dig som t.ex vill bli veterinär. Utbildningen förbereder dig även för många andra intressanta högskoleutbildningar; zoolog, biolog, agronom, hortonom och jägmästare.

Utbildningen öppnar även upp för andra studier än de naturvetenskapliga på högskola och universitet.

Efter din utbildning kan du läsa vidare till t.ex:

  • Agronom
  • Veterinär
  • Hortonom
  • Landskapsingenjör
  • Jägmästare
  • Landskapsarkitekt
  • Trädgårdsingenjör