Framtid

Naturvetenskaplig fördjupning är inriktingen för dig som t.ex vill bli veterinär. Utbildningen förbereder dig även för många andra intressanta högskoleutbildningar; zoolog, biolog, agronom, hortonom och jägmästare.

Utbildningen öppnar även upp för andra studier än de naturvetenskapliga på högskola och universitet.

Efter din utbildning kan du läsa vidare till t.ex:

  • Agronom
  • Veterinär
  • Hortonom
  • Landskapsingenjör
  • Jägmästare
  • Landskapsarkitekt
  • Trädgårdsingenjör