Dina studier

Vi vill att du ska känna att du kommit till den utbildning som du har valt.

 • I de skogliga kurserna varieras teori med praktik.
 • Vi strävar efter att ha halv- och heldagar i skogsämnen.
 • Vi anpassar på bästa sätt utbildningen så den ska likna arbetssättet ute i maskinlagen eller skogsvårdsteamen.
 • Vi jobbar i små grupper för att få så mycket individuell maskintid som möjligt.
 • Under dina tre studieår kommer du ha 20 veckor APL (Arbetsplatsförlagt lärande) utöver ordinarie undervisning. Denna praktik innebär att man läser skogsämnen hela veckor. Flertalet av dessa veckor görs ute hos skogsentreprenörer. Några praktikveckor genomförs av skolan. Mest handlar praktikperioderna om maskinkörning och avverkningsarbete.

Certifikat Skogsmaskinförare

 • Motorsågskörkort AB + S
 • Röjsågskörkort Ra + Rb
 • Grönt kort
 • ADR – intyg
 • HLR – Första hjälpen

Certifikat Skogsvårdsspecialist

 • Motorsågskörkort ABC
 • Röjsågskörkort Ra + Rb
 • Grönt kort
 • ADR – intyg
 • HLR – Första hjälpen

För mer detaljerad information om vad utbildningen innehåller läs programplanen.