Framtid

Efter dina tre år på skogsutbildningen har du goda möjligheter till jobb inom branschen.

Om du väljer Skogsmaskinförare kan du t.ex. jobba som:

 • Skördarförare
 • Skotarförare
 • Markberedningsförare
 • Flishuggförare

Om du väljer Skogsvårdsspecialist kan du t.ex. jobba som:

 • Skogsvårdare
 • Motormanuell avverkning
 • Arbetsledare
 • Virkesmätare
 • Planerare

Högskolebehörighet
Oavsett vilken utgång man väljer kan man läsa in allmän högskolebehörighet under studietiden:

 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Engelska 6

Om man väljer extra Matematik 2 som utökad studiegång får man särskild högskolebehörighet för Skogsmästarskolan.

Individuellt val
Som individuellt val kan du välja följande:

 • Företagsekonomi 1
 • Motorsåg och röjsåg 2
 • Natur och landskapsvård
 • Estetisk kommunikation
 • Idrott och hälsa 2
 • Engelsa 6
 • Svenska 3