Yrkesvux

Vi erbjuder följande utbildningar via Kunskapsnavet Kalmar Mörbylånga Torsås:

Trädgård

Trädgårdsutbildning på gymnasienivå med inriktning mot anläggning, skötsel och odling. Du får kompetens att söka jobb inom skötsel- och anläggningsföretag, handelsträdgård, kyrkogård, plantskola m.m. Du är utomhus i alla väder och arbetet är fysiskt krävande.

Förkunskaper

Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolans åk 9.

Utbildningsanordnare

Naturbruksgymnasiet Kalmar.

Planerad kursstart

Mitten av februari – slutet av november.
Undervisning måndag – torsdag 09.00-15.00.

Sista ansökningsdag

Slutet av november.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.
Du bekostar själv kurslitteratur och arbetskläder, ca 3 000:-

Finansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
Mer information och ansökan via www.csn.se

Vägledning

Kontakta Kunskapsnavet.
Obligatoriskt vid ansökan.

Ansökan

Obligatoriskt vägledningssamtal samt webbansökan via
www.kalmar.se/kunskapsnavet

Trädgård- och grönyteskötsel 

Under utbildningen genomförs delar av kurserna som arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Genom APL får du möjlighet att skapa ett kontaktnät i branschen.