Elevhälsoteam

Hälsa, välbefinnande och lärande går hand i hand. Elevhälsoteamet här på Naturbruksgymnasiet Kalmar har till uppgift att tillsammans med er elever och all personal skapa goda lärmiljöer, som främjar hälsa, utveckling och lärande. Vi i elevhälsoteamet arbetar hälsofrämjande och förebyggande och när så behövs stödjande och åtgärdande.

Välbefinnande och en positiv och utvecklande lärmiljö har sin utgångspunkt i trygghet, studiero och känslan av sammanhang.

Under läsåret 2018 valde vi i elevhälsoteamet att arbeta extra med:

  • hur vi på skolan arbetar för att främja närvaro och förebygga frånvaro
  • hur vi tillsammans skapar trygghet och studiero
  • hur vi tillsammans skapar tillgänglighet för alla elever i skolans olika lärmiljöer
  • hur vi tillsammans vidareutvecklar elevhälsoteamets främjande och förebyggande arbete

Detta kommer vi att fortsätta att jobba med även i år. Vi har även valt att gå en kurs via Specialpedagogiska institutet för att höja skolans elevhälsokompetens. Detta är ett processarbete, för likvärdig utbildning.

I elevhälsoteamet på Naturbruksgymnasiet Kalmar ingår och arbetar: rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog/speciallärare samt studie – och yrkesvägledare.

Rektor

Tova Johansson
Tel: 0766-415801
E-post: tova.johansson@nbgkalmar.se

Skolsköterska

Matilda Pousette
Tel: 0766-415807
E-post: matilda.pousette@nbgkalmar.se

Mottagningstiden

Onsdag
kl 08.00-16.00
Fredag jämna veckor
kl 08:00-12:00

Kurator

Johan Nesta
Tel: 0738-510223
E-post: johan.nesta@nbgkalmar.se

Specialpedagog

Åsa Schmähl Bolmvall
Tel: 0766-415823
E-post: asa.schmahlbolmvall@nbgkalmar.se

Studie – och yrkesvägledare

Mona Hallström
Tel: 0766-415827
E-post: mona.hallstrom@nbgkalmar.se