Elevhälsoteam

Hälsa, välbefinnande och lärande går hand i hand. Elevhälsoteamet här på Naturbruksgymnasiet Kalmar har till uppgift att tillsammans med er elever och all personal skapa goda lärmiljöer, som främjar hälsa, utveckling och lärande. Vi i elevhälsoteamet arbetar hälsofrämjande och förebyggande och när så behövs stödjande och åtgärdande.

Välbefinnande och en positiv och utvecklande lärmiljö har sin utgångspunkt i trygghet, studiero och relevant undervisning för framtida arbetsliv.

I elevhälsoteamet på Naturbruksgymnasiet Kalmar ingår och arbetar: rektor, kurator, skolsköterska, speciallärare samt studie – och yrkesvägledare.

Rektor

Tova Johansson
Tel: 0766-41 58 01
E-post: tova.johansson@nbgkalmar.se

Biträdande rektor

Eva Söderberg
0766-41 58 04
eva.soderberg@nbgkalmar.se

Skolsköterska

Matilda Pousette
Tel: 0766-41 58 07
E-post: matilda.pousette@nbgkalmar.se

Mottagningstid
Onsdagar kl 08.00-16.00
Fredagar kl 08:00-14:00

Kurator

Johan Nesta
Tel: 0738-510223
E-post: johan.nesta@nbgkalmar.se

Speciallärare

Katarina Svensén
Tel:
E-post: katarina.svensen@nbgkalmar.se

Studie – och yrkesvägledare

Mona Hallström
Tel: 0766-415827
E-post: mona.hallstrom@nbgkalmar.se