Praktikgårdar

Vi har ett nära samarbete med gårdar runt skolan för APL och SPL. APL står för arbetsplatsförlagt lärande där gårdarna tar emot enstaka elever under en praktikperiod. SPL står för skolplatsförlagt lärande där våra lärare åker till utvalda gårdar tillsammans med elever för lärarledd utbildning i grupp.

De gårdar som tar emot elever går en handledarutbildning. Under våren anordnades en informationsträff för handledarna som var mycket uppskattad. Några av dem som var med träffar du här:

Intervju med Martin Johansson, Norrstävlö Gård

Martin Johansson på Norrstävlö Gård deltog på en informationsträff på Naturbruksgymnasiet Kalmar för APL- och SPL-gårdar. På Norrstävlö bedriver man
kycklingproduktion och växtodling. Man har även skog.

Vad tyckte du om dagen?
Det har varit en intressant dag. Jag tror på den nya utbildningen. Det nya konceptet känns bra. Föreläsningen om systematiskt arbetsmiljöarbete var mycket bra.
Det arbetet är ju ett måste om man har anställda. Det är bra att få en uppdatering och att det är nya regler som gäller etc. Det är svårt att hinna med att hålla sig à jour
inom alla områden som företagare.

Varför vill du vara APL- gård?
Vi har tagit emot elever i många år både i höst- och vårbruk. Vi kan tänka oss att vara både APL- och SPL-gård (SPL-gårdar tar emot lärarledda grupper från skolan).
Vi i näringen behöver dra vårt strå till stacken för att även i fortsättningen ha tillgång till välutbildad arbetskraft.

Vad tror du att du kommer att få ut av samarbetet?
Det hjälper oss som företagare att hålla oss uppdaterade. Eleverna är frågvisa – det är positivt för den egna utvecklingen. Jag tror vi kommer kunna knyta många goda kontakter genom samarbetet.

Intervju med Patrik Lindeblad, Glasholm i Söderåkra

Patrik Lindeblad från Glasholm deltog på en informationsträff på Ingelstorpgymnasiet för APL-gårdar.

Vad tyckte du om dagen?
Det har varit en intressant och givande dag. Har fått mig en hel del nytt till livs. Föreläsningen om systematiskt arbetsmiljöarbete
innehöll användbar information som jag kommer ha nytta av i verksamheten.

Varför vill du vara APL- gård?
Vi har ju tagit emot elever tidigare och vill även fortsättningsvis ställa upp för rekrytering av nya lantbrukare och anställda inom lantbruket fortsätter.

Vad tror du att du kommer att få ut av samarbetet?
Jag hoppas vi kan bidra med att hjälpa och lyfta ungdomar att hitta rätt. En inspirerande tid ute på praktik kan vara avgörande för om man vill söka sig en anställning inom
näringen till exempel.