Skogsbruk

Vår skogsutbildning ger dig en bred grundläggande skoglig utbildning för vanligt förekommande arbetsuppgifter inom skogsbruket som maskinförare, skogsvårdare, motormanuell avverkning, virkesmätning m.m.

Ett skogsbruksgymnasium med erfarenhet

Vi har lång erfarenhet som utbildare inom skogsbruk vilket innebär att skolan har varit med om hela den skogliga skötsel- och mekaniseringsutvecklingen.
Vi är ett gymnasium som alltid håller sig i framkant både gällande teknik och metodik i utbildningen. Vid skogsinriktningen är det självklart att integrera teoretiska ämnen med vårt skogsbruk – vilket ger en bredare helhetsbild och en tydlighet när teorin sätts in i sitt sammanhang.

Skolan har genom goda relationer med markgrannar tillgång till skog i olika åldrar, träslag och huggningsklasser för den praktiska utbildningen.

För att tillgodogöra behovet av framtida arbetskraft, erbjuder skolan två yrkesutgångar i sin utbildning:
Skogsmaskinförare 
Skogsvårdsspecialist

Dina studier

 • I de skogliga kurserna varieras teori med praktik.
 • Vi strävar efter att ha halv- och heldagar i skogsämnen.
 • Vi anpassar på bästa sätt utbildningen så den ska likna arbetssättet ute i maskinlagen eller skogsvårdsteamen.
 • Vi jobbar ofta i små grupper för att eleven ska få så mycket individuell hjälp som möjligt.
 • Under dina tre studieår kommer du ha  APL (Arbetsplatsförlagt lärande) utöver ordinarie undervisning.

Certifikat Skogsmaskinförare

Under din studietid hjälper skolan dig med att ordna möjlighet att examinera för aktuella certifikat som krävs för anställning och arbete i skogsbruket.

 • Motorsågskörkort A+B
 • Röjsågskörkort Ra + Rb
 • Grönt kort
 • Guldkortet
 • ADR – intyg
 • HLR – Första hjälpen

Certifikat Skogsvårdsspecialist

 • Motorsågskörkort A+B+ (C)
 • Röjsågskörkort Ra + Rb
 • Grönt kort
 • ADR – intyg
 • HLR – Första hjälpen

Framtid

Efter dina tre år på skogsutbildningen har du goda möjligheter till jobb inom branschen.

Om du väljer Skogsmaskinförare kan du t.ex. jobba som:

 • Skördarförare
 • Skotarförare
 • Markberedningsförare
 • Flishuggförare

Om du väljer Skogsvårdsspecialist kan du t.ex. jobba som:

 • Skogsvårdare
 • Motormanuell avverkning
 • Arbetsledare
 • Virkesmätare
 • Planerare

Högskolebehörighet

Oavsett vilken utgång man väljer kan man läsa in kurser som ger allmän högskolebehörighet under studietiden. Man kan även läsa utökad studiegång i t.ex. Matematik 2 och får på så vis särskild högskolebehörighet för Skogsmästarskolan.

Är man inte intresserad av att läsa in högskolebehörigheten, kan man välja bort det.

 

Vad innebär det att jobba i svenskt skogsbruk?

 • Man får jobba i en av Sveriges viktigaste branscher.
  70% av Sveriges yta är beskogad.
 • Det kommer alltid att finnas jobb i skogen då det är en förnyelsebar resurs.
 • Jobben kommer alltid finnas på landsbygden  då skolen inte går att flytta.
 • Jobbar man inom skogen, jobbar man över generationsgränserna. Vi får ta del av vad tidigare generationer har presterat och vi lämnar över vårt arbete till nästa generation.
 • I jobbet möte man senaste tekniska innovationer, biologiska kunskaper och ekonomiska system.
 • I skogen jobbar man ofta i maskinlag eller skogsvårdsteam.
 • Jobbet innebär frihet under ansvar – både enskilt och i arbetslaget.

Det finns många anledningar att söka sig till Naturbruksgymnasium Kalmar och studera skogsbruk

 • Skolan är liten, men har ett stort anseende hos skogsbranschen.
 • I undervisningen jobbar vi ofta i mindre grupper.
 • Skolan har alltid en ny och modern maskinpark.
 • Skolan förfogar över och använder sig av moderna och uppdaterade läromedel.
 • Skolan har en kunnig och engagerad personal.
 • Skogsutbildningen har ett engagerat programråd som representeras av skogsbranschen.