Skog

Vår skogsutbildning ger dig en bred grundläggande skoglig utbildning för vanligt förekommande arbetsuppgifter inom skogsbruket som maskinförare, skogsvårdare, motormanuell avverkning, virkesmätning m.m.

Vi har mer än 50-års erfarenhet som utbildare inom skogsbruk vilket innebär att skolan har varit med om hela den skogliga skötsel- och mekaniseringsutvecklingen.
Detta sporrar skolan att alltid hålla sig i framkant både gällande teknik och metodik i utbildningen. Vid skogsinriktningen är det självklart att integrera teoretiska ämnen med skogliga – vilket ger en bredare helhetsbild och en tydlighet när teorin sätts in i sitt sammanhang.

Skolan har tillgång till skog i olika åldrar och träslag, artrika ängar, vattendrag, med höga naturvärden och gott om välslutna produktionsskogar.

Därför känns det självklart att efter ett teoripass fortsätta den praktiska delen i ”lektionssalen” utanför klassrumsfönstret.

Det finns två utgångar: Skogsmaskinförare och Skogsvårdsspecialist.

Dina studier

 • I de skogliga kurserna varieras teori med praktik.
 • Vi strävar efter att ha halv- och heldagar i skogsämnen.
 • Vi anpassar på bästa sätt utbildningen så den ska likna arbetssättet ute i maskinlagen eller skogsvårdsteamen.
 • Vi jobbar i små grupper för att få så mycket individuell maskintid som möjligt.
 • Under dina tre studieår kommer du ha 20 veckor APL (Arbetsplatsförlagt lärande) utöver ordinarie undervisning.

Certifikat Skogsmaskinförare

Motorsågskörkort AB + S
Röjsågskörkort Ra + Rb
Grönt kort
ADR – intyg
HLR – Första hjälpen

Certifikat Skogsvårdsspecialist

Motorsågskörkort ABC
Röjsågskörkort Ra + Rb
Grönt kort
ADR – intyg
HLR – Första hjälpen

Framtid

Efter dina tre år på skogsutbildningen har du goda möjligheter till jobb inom branschen.

Om du väljer Skogsmaskinförare kan du t.ex. jobba som:

Skördarförare
Skotarförare
Markberedningsförare
Flishuggförare

Om du väljer Skogsvårdsspecialist kan du t.ex. jobba som:

Skogsvårdare
Motormanuell avverkning
Arbetsledare
Virkesmätare
Planerare

Högskolebehörighet

Oavsett vilken utgång man väljer kan man läsa in allmän högskolebehörighet under studietiden:

 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Engelska 6

Om man väljer extra Matematik 2 som utökad studiegång får man särskild högskolebehörighet för Skogsmästarskolan.

Individuellt val

Som individuellt val kan du välja följande:

 • Företagsekonomi 1
 • Motorsåg och röjsåg 2
 • Natur och landskapsvård
 • Estetisk kommunikation
 • Idrott och hälsa 2
 • Engelska 6
 • Svenska 3