Skogsbruk

Vår skogsutbildning ger dig en bred grundläggande skoglig utbildning för vanligt förekommande arbetsuppgifter inom skogsbruket som maskinförare, skogsvårdare, motormanuell avverkning, virkesmätning m.m.

Ett skogsbruksgymnasium med erfarenhet

Vi har lång erfarenhet som utbildare inom skogsbruk vilket innebär att skolan har varit med om hela den skogliga skötsel- och mekaniseringsutvecklingen.
Vi är ett gymnasium som alltid håller sig i framkant både gällande teknik och metodik i utbildningen. Vid skogsinriktningen är det självklart att integrera teoretiska ämnen med vårt skogsbruk – vilket ger en bredare helhetsbild och en tydlighet när teorin sätts in i sitt sammanhang.

Skolan har tillgång till skog i olika åldrar och träslag, artrika ängar, vattendrag, med höga naturvärden och gott om välslutna produktionsskogar.

Därför känns det självklart att efter ett teoripass fortsätta den praktiska delen i ”lektionssalen” utanför klassrumsfönstret.

Det finns två utgångar: Skogsmaskinförare och Skogsvårdsspecialist.

Dina studier

 • I de skogliga kurserna varieras teori med praktik.
 • Vi strävar efter att ha halv- och heldagar i skogsämnen.
 • Vi anpassar på bästa sätt utbildningen så den ska likna arbetssättet ute i maskinlagen eller skogsvårdsteamen.
 • Vi jobbar i små grupper för att få så mycket individuell maskintid som möjligt.
 • Under dina tre studieår kommer du ha 20 veckor APL (Arbetsplatsförlagt lärande) utöver ordinarie undervisning.

Certifikat Skogsmaskinförare

Motorsågskörkort AB + S
Röjsågskörkort Ra + Rb
Grönt kort
ADR – intyg
HLR – Första hjälpen

Certifikat Skogsvårdsspecialist

Motorsågskörkort ABC
Röjsågskörkort Ra + Rb
Grönt kort
ADR – intyg
HLR – Första hjälpen

Framtid

Efter dina tre år på skogsutbildningen har du goda möjligheter till jobb inom branschen.

Om du väljer Skogsmaskinförare kan du t.ex. jobba som:

Skördarförare
Skotarförare
Markberedningsförare
Flishuggförare

Om du väljer Skogsvårdsspecialist kan du t.ex. jobba som:

Skogsvårdare
Motormanuell avverkning
Arbetsledare
Virkesmätare
Planerare

Högskolebehörighet

Oavsett vilken utgång man väljer kan man läsa in allmän högskolebehörighet under studietiden:

 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Engelska 6

Om man väljer extra Matematik 2 som utökad studiegång får man särskild högskolebehörighet för Skogsmästarskolan.

Individuellt val

Som individuellt val kan du välja följande:

 • Företagsekonomi 1
 • Motorsåg och röjsåg 2
 • Natur och landskapsvård
 • Bild
 • Idrott och hälsa 2
 • Engelska 6
 • Svenska 3

Vad är skogsbruk?

Lite kort sammanfattat. Att utnyttja och ta till vara på skogens resurser för produktion av råvaruprodukter som till exempel massaved, timmer och bränsle. Det omfattar även föryngringsåtgärder, röjning och gallring samt avverkning och virkestransporter.