Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din gymnasietid har du minst 15 veckor APL. Dessa praktikperioder är en viktig del av utbildningen och till för att du ska få inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar. De ger dig också möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Vi har ett stort och brett kontaktnät med APL-platser i hela Sverige. En del av våra elever väljer också att förlägga sin APL utomlands.