Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler elever som är under 18 år.

Elev över 18 år sjukanmäler sig själv.

Sjukanmälan kan lämnas kl. 07.45-08.30 på följande sätt:

Telefon: 0480-36 48 00
E-post: info@nbgkalmar.se (dygnet runt)

Du kan även maila din mentor (förnamn.efternamn@nbgkalmar.se).

Uppge namn och klass.

Sjukanmälan ska göras varje dag under sjukperioden, om det inte redan första dagen
står klart hur länge sjukskrivningen varar.

Om en elev blir sjuk under skoldagen:

Eleven ska kontakta mentorn. Eleven ska åka hem omgående.

För omyndiga elever gäller:

Frånvaron registreras endast som giltig om elevens vårdnadshavare har ringt till expeditionen
inom loppet av ett dygn och bekräftat sjukfrånvaron.

För elever som bor på internatet:

Elev som bor på internatet ska åka hem omgående vid sjukdom.