Introduktionsprogram (IMV)

Introduktionsprogrammet är ett gymnasieprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Till vissa av våra utbildningar kan det finnas möjlighet att söka även om man är obehörig. I mån av plats erbjuder vi Introduktionsprogrammet Programinriktat val (IMV).

Du kan bli antagen till programinriktat val om du saknar godkänt betyg i antingen matematik eller engelska. Du måste ha godkänt betyg i svenska. Under första året läser du in det ämne som du saknar behörighet i och följer det nationella programmet i övriga kurser. Syftet med det är att du så snart som möjligt ska klara av den högstadiekurs som saknas så att du blir behörig till Naturbruksprogrammet.

Om du riskerar att sakna något betyg när vårterminen är slut är det bra om du lägger till Introduktionsprogrammet i dina valrader för att kunna antas hos oss.

Du måste prata med din studie- och yrkesvägledare och göra ett tillval till Introduktionsprogrammet, programinriktat val under omvalsperioden.

Introduktionsprogrammet söker du utan inriktning med sökkoden IMVNB-NGK.
Skulle du i juni bli behörig till nationellt program kommer du att antas till det i stället.