Fritid/Internat

Internatansvarig

Karina Kudla Johansson
0766-41 58 06
karina.kudlajohansson@nbgkalmar.se

Fritidsledare

Pär Lehtonen
0705-33 25 99
par.lehtonen@nbgkalmar.se

Jona Pettersson Lindgren
0766-41 58 59
jona.pettersson-lindgren@nbgkalmar.se