Programråd

Alla yrkesutbildningar ska ha ett programråd med en ordförande och ledamöter från branschen. I programrådet deltar rektor och inriktningsansvarig för skogsutbildningen samt representanter från regionens aktörer inom skogsbranschen. I programrådet diskuterar man utbildningsfrågor och framför allt APL-frågor.

Naturbruksgymnasiet Kalmar har ett väl fungerande programråd med representanter från hela skogsnäringen. Programrådet träffas ungefär en gång per termin.

De företag och organisationer som ingår i programrådet för skog är:

Södra

Björn Markström (Ordförande)

Sveaskog
Axel Sandahl

Sydved
Tobias Cederlöf

Skogsstyrelsen
Ove Arnesson

Skogsentreprenör
Thomas Håkansson

Vida
Erik Stråhle

Biometria
Martin Sahlberg

Kährs
Johan Ahlgren

Hushållningssällskapet
Stefan Johansson

Naturbruksgymnasiet Kalmar
Ove Nyblom (Rektor)
Mikael Gustafsson (Inriktningsansvarig Skog)